Ansvarlig Redaktør for Telemarksfoto.com er Denny Omdal.

Denne siden ble laget 5.3.20 Kl.01.00 Telemarksfoto.com drives av Norgesbladet.no Vi har flere sider på nettet som heter:

www.norgesbladet.no , www.norgesbladet1.com , www.norgesbladetvestfoldtelemark.com , www.denny.norgesbladet.one     

www.norgesnyhetene.com 

Alle nettsidene drives av Denny Omdal, og ingenting her kan brukes uten etter avtale med meg Personlig på Mail. denny@norgesbladet.no  

 Våre Videoer ligger her. https://www.youtube.com/channel/UCv2dhs5bnAtxoMAppLC3b8g 

 Vårt Sentralbord kan nåes på Tlf Mobil 41 28 70 00

På denne siden er det nå vært ca. 8000 Personer. Pr. 3.12.20 Kl.04.00 Bilder Side 2.

Alt som Legges ut på Våre Nettsider er vårt, og kan ikke brukes Kommersielt uten etter avtale med oss på Mail. Dette er vår Rettighet eller de vi har samarbeid med, Ser vi at dette ikke etterkommes. Er det Strenge regler for hvordan vi vil ta dette opp med vedkommende som har brutt våre Regler.